Kamuoyunda adına ''sosyal güvenlik reformu'' denilen, Türkiye'nin yeni sosyal güvenlik sistemine ait,
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmisti. 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girecekti.

Ancak, Kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, yürürlük tarihi 3. Kez ertelemeler sonucunda, nihayet 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun tüm maddeleri Ekim/2008 başında yürürlüğe girmiştir.

Tamamı yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik yasasıyla, Türkiye' nin sosyal güvenlik sisteminde çok detaylı ve köklü değişiklikler yapıldı.

Yurtdışındakileri ilgilendiren en önemli değişiklik ise, yurt dışı çalışmalarının ve ikametlerinin borçlanılmasındaki değişiklik ile yurt dışından emekli olmadaki değişikliklerdir.

Emeklilik sistemindeki temel değişikliklerin etkileri ise kişilerin özel durumlarına gore değişmekte ve kişiler değişik şekillerde etkilenmektedirler.

EMEKLİ AYLIĞI ZAMLARINA AİT AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumlarından aylık ve gelir alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile

Dul ve yetimlerinin maaşlarına 2010 yılı Ocak ayından itibaren zam yapılmıştır.

Hükümetler genellikle 6 aylık dönemler halinde TÜFE artış oranı kadar emekli maaşlarına zam yapmaktaydılar.

2009 yılının son 6 ayında gerçekleşen TÜFE artış oranı % 4,62 olup, tüm emeklilere bu oranda zam yapılması beklenmekteydi.

Ancak, hükümet bu defa farklı bir yol izleyerek yüksek ( 1300 tl ve uzeri ) aylık alanlara ilk 6 ay için TÜFE artış oranında % 4,62 civarı zam yapmış olup, düşük aylık alanlara ise daha yüksek oranda % 20 civarı zam yapmıştır.

Kanımca; yüksek aylık alana göre düşük aylık alana daha fazla oranda zam yapılmasının nedeni, emekl aylıkları arasındaki uçurumun birazcık da olsa daraltılması ve küresel ekonomik krizin dar gelirli emeklilerin üzerindeki etkisinin birazcık hafifletilmesi diye düşünüyorum.

Ayrıca, 2010 yılı Temmuz ayından itibaren de, 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleşecek TÜFE oranında emekli aylıkları tekrar artırılacaktır.

"Yeni sosyal güvenlik yasası ile borçlanma fiyatı artıyor, ev hanımlarının borçlanması ise kaldırılıyor"
Kamu Yönetimi mezunu olan Nuri Sansarlıoğlu, uzun yıllar SSK Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Çalıştığı kurumun Türkiye çapında düzenlemiş olduğu sosyal güvenlik mevzuatı eğitim seminerlerinde hocalık yaptı. Çeşitli radyolarda sosyal güvenlik üzerine programlar hazırlayıp sundu. Devlet memurlarının özlük haklarındaki sosyal adaletsizlikler, sosyal güvenlik kurumlarının mevzuat farklılıkları, göçmenlerin sorunları ve çözümleri konularında raporlar hazırladı.

Sosyal güvenlik konusunda yanlış ya da eksik bilgi sahibiyiz.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nuri Sansarlıoğlu, Turkish Society of Canada'nın organize ettiği seminerde Kanada'daki Türklerin sosyal güvenlik hakları konusunda bilgiler verdi. Mississauga'da Endorse Public School'da düzenlenen seminere yaklaşık 50 kişi katıldı. Sinevizyon eşliğinde katılımcılara sunum yapan Sansarlıoğlu, Turkiye'nin eski ve yeni sosyal güvenlik sistemi, Kanada'nın sosyal güvenlik sistemi, Türkiye-Kanada sosyal güvenlik anlaşmasının getirdiği haklar, Kanada'da  yasalara aykırı yapılan  işlemler konusunda detaylı bilgiler verdi.

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (REFORM) Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (YENİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ) 17.4.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 8.5.2008 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanarak, bazı maddeleri yayınlandığı gün, bazı maddeleri ise değişik tarihlerde yürürlüğüe girecektir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ile çıkarılan "yeni sosyal güvenlik sistemi"nin yürürlüğe girmesi ikinci kez 5655 sayılı kanun ile 01.06.2008 tarihine ertelenmiştir.