Kamuoyunda adına ''sosyal güvenlik reformu'' denilen, Türkiye'nin yeni sosyal güvenlik sistemine ait,
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmisti. 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girecekti.

Ancak, Kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, yürürlük tarihi 3. Kez ertelemeler sonucunda, nihayet 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun tüm maddeleri Ekim/2008 başında yürürlüğe girmiştir.

Tamamı yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik yasasıyla, Türkiye' nin sosyal güvenlik sisteminde çok detaylı ve köklü değişiklikler yapıldı.

Yurtdışındakileri ilgilendiren en önemli değişiklik ise, yurt dışı çalışmalarının ve ikametlerinin borçlanılmasındaki değişiklik ile yurt dışından emekli olmadaki değişikliklerdir.

Emeklilik sistemindeki temel değişikliklerin etkileri ise kişilerin özel durumlarına gore değişmekte ve kişiler değişik şekillerde etkilenmektedirler.

"Yeni sosyal güvenlik yasası ile borçlanma fiyatı artıyor, ev hanımlarının borçlanması ise kaldırılıyor"
Kamu Yönetimi mezunu olan Nuri Sansarlıoğlu, uzun yıllar SSK Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Çalıştığı kurumun Türkiye çapında düzenlemiş olduğu sosyal güvenlik mevzuatı eğitim seminerlerinde hocalık yaptı. Çeşitli radyolarda sosyal güvenlik üzerine programlar hazırlayıp sundu. Devlet memurlarının özlük haklarındaki sosyal adaletsizlikler, sosyal güvenlik kurumlarının mevzuat farklılıkları, göçmenlerin sorunları ve çözümleri konularında raporlar hazırladı.

Sosyal güvenlik konusunda yanlış ya da eksik bilgi sahibiyiz.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nuri Sansarlıoğlu, Turkish Society of Canada'nın organize ettiği seminerde Kanada'daki Türklerin sosyal güvenlik hakları konusunda bilgiler verdi. Mississauga'da Endorse Public School'da düzenlenen seminere yaklaşık 50 kişi katıldı. Sinevizyon eşliğinde katılımcılara sunum yapan Sansarlıoğlu, Turkiye'nin eski ve yeni sosyal güvenlik sistemi, Kanada'nın sosyal güvenlik sistemi, Türkiye-Kanada sosyal güvenlik anlaşmasının getirdiği haklar, Kanada'da  yasalara aykırı yapılan  işlemler konusunda detaylı bilgiler verdi.

SSK—Bağkur ve Emekli Sandiği emeklilerinin emekli aylıklarına yapılacak zam artış oranı belirlendi. 2009 yılının ilk 6 ayında %4, ikinci 6 ayında da %4,5 oranında zam yapıldı.

Asgari ücret, 1 Ocak 2009 Tarihinden itibaren ; 1/1/2009 – 30/6/2009 tarihleri arasında; 16 yaşından büyükler için brüt 666,00 TL, net 477,18 TL, 16 yaşından küçükler için brüt 567,00 TL, net 406,26 TL , 1/7/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında; 16 yaşından büyükler için brüt 693,00 TL , 16 yaşından küçükler için brüt 589,50 TL, Yukarıda belirtilen asgari ücretin neti, isçinin asgari geçim indirimine göre, bekar olmasına, eşinin çalışmamasına ve çocuk sayısına göre degişmekte, artmaktadır. Kapıcı olarak asgari ücretle calisanlarin net maaşı daha fazladır.