Kamuoyunda adına ''sosyal güvenlik reformu'' denilen, Türkiye'nin yeni sosyal güvenlik sistemine ait,
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmisti. 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girecekti.

Ancak, Kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, yürürlük tarihi 3. Kez ertelemeler sonucunda, nihayet 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun tüm maddeleri Ekim/2008 başında yürürlüğe girmiştir.

Tamamı yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik yasasıyla, Türkiye' nin sosyal güvenlik sisteminde çok detaylı ve köklü değişiklikler yapıldı.

Yurtdışındakileri ilgilendiren en önemli değişiklik ise, yurt dışı çalışmalarının ve ikametlerinin borçlanılmasındaki değişiklik ile yurt dışından emekli olmadaki değişikliklerdir.

Emeklilik sistemindeki temel değişikliklerin etkileri ise kişilerin özel durumlarına gore değişmekte ve kişiler değişik şekillerde etkilenmektedirler.