5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ile çıkarılan "yeni sosyal güvenlik sistemi"nin yürürlüğe girmesi ikinci kez 5655 sayılı kanun ile 01.06.2008 tarihine ertelenmiştir.