5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (REFORM) Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (YENİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ) 17.4.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 8.5.2008 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanarak, bazı maddeleri yayınlandığı gün, bazı maddeleri ise değişik tarihlerde yürürlüğüe girecektir.