EMEKLİ AYLIĞI ZAMLARINA AİT AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumlarından aylık ve gelir alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile

Dul ve yetimlerinin maaşlarına 2010 yılı Ocak ayından itibaren zam yapılmıştır.

Hükümetler genellikle 6 aylık dönemler halinde TÜFE artış oranı kadar emekli maaşlarına zam yapmaktaydılar.

2009 yılının son 6 ayında gerçekleşen TÜFE artış oranı % 4,62 olup, tüm emeklilere bu oranda zam yapılması beklenmekteydi.

Ancak, hükümet bu defa farklı bir yol izleyerek yüksek ( 1300 tl ve uzeri ) aylık alanlara ilk 6 ay için TÜFE artış oranında % 4,62 civarı zam yapmış olup, düşük aylık alanlara ise daha yüksek oranda % 20 civarı zam yapmıştır.

Kanımca; yüksek aylık alana göre düşük aylık alana daha fazla oranda zam yapılmasının nedeni, emekl aylıkları arasındaki uçurumun birazcık da olsa daraltılması ve küresel ekonomik krizin dar gelirli emeklilerin üzerindeki etkisinin birazcık hafifletilmesi diye düşünüyorum.

Ayrıca, 2010 yılı Temmuz ayından itibaren de, 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleşecek TÜFE oranında emekli aylıkları tekrar artırılacaktır.

EMEKLİLERİN ESKİ VE YENİ AYLIKLARINI GÖSTERİR TABLO

 2009 Aralık İtibarıyla
Geçen Aylık Miktarı (TL)
 
 2010 Ocak ayı
Aylık Miktarı (TL)
 
 2010 Temmuz ayı
Aylık Miktarı (TL)
 
 Yıllık Artış
Miktarı (TL)
 
 306   369   380   74 
 350   413   425   75 
 400   463   477   77 
 450   513   528   78 
 500   563   580   80 
 550   607   625   75 
 600   662   682   82 
 650   712   734   84 
 700   762   785   85 
 750   812   837   87 
 800   862   888   88 
 850   912   940   90 
 900   962   991   91 
 950   1.012   1.043   93 
 1.000   1.062   1.094   94 
 1.050   1.112   1.146   96 
 1.100   1.162   1.197   97 
 1.150   1.212   1.249   99 
 1.200   1.262   1.300   100 
 1.250   1.312   1.352   102 
 1.300   1.362   1.403   103 
 1.350   1.412   1.455   105 
 1.500   1.569   1.616   116 
 1.750   1.831   1.886   136 
 2.000   2.092   2.155   155 
 2.250   2.354   2.425   175 

(*) Ek Ödeme oranı yüzde 5’den bu düzeyde ve devamında yüzde 4’e düştüğünden artış miktarı azalmaktadır.