--- İlk çalışma hayatıma 1976 yılında SSK Genel Müdürlüğünde başladım.

--- SSK Genel Müdürlüğünün Türkiye çapında düzenlediği sosyal güvenlik mevzuatı eğitim seminerlerinde 3. KEZ HOCA olarak dersler verdim.

--- 1994 Yılında Türkiye'de ilk kez sosyal güvenlik konularında Canlı radyo programları hazırlayıp sundum.

--- İş hukuku ve sosyal güvenlik konularında işverenlere, sendikalara, iscilere danışmanlık yaptım. Daha sonra özel sektöre geçip finans ve turizm sektöründe çalıştım.

--- Bir çok ülkedeki yurttaşlarımızın gerek yaşadığı ülkede, gerekse Türkiye'de ki sosyal güvenlik işlemlerini yaparak, haklarını almasını sağladım.

--- Daha sonra Kanada'ya yerleştim. Halen Kanada'nin Toronto şehrinde sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında danışmanlık yapmaktayım.

--- Halen Avrupa ülkelerinin tamamının, Amerika, Kanada ve Rusya, Azerbaycan, yaklaşık 20 ülkenin sosyal güvenlik işlemlerini yapmaktayız.

--- 40 yıllık tecrübemizle binlerce insanın sosyal güvenlik sorunlarına yasal çözümler getirdik. Göçmenlerin Yurtdışında yaşadığı ülkelerden ve Türkiye 'den emekli maaaşlarını bağlattırdık.A- KANADA'DAKİ MESLEKI FAALİYETLERİMDEN BAZILARI:.

--- Kanada'yı iki kez dolaşarak Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Hamilton, Calgary, şehirlerindeki tüzel kişilikli sosyal servislerde, dernek ve vakıflarında seminerler vererek, Türkiye, Amerika, Kanada, Avrupa'nın sosyal güvenlik sistemlerini anlatıp, sosyal güvenlik anlaşmalari ile doğan hakları açıkladım.

- Türkiye'nin yeni sosyal güvenlik sistemi yasalaşırken yurt dışındaki yurttaşlarımızı ilgilendiren sosyal güvenlik yasa tasarısında değişiklik öneren dosyayı meclise gönderdim.

--- North Amerika'nın en büyük inşaat sendikası LOCAL 183'de seminer verdim.

-- Mayıs / 2012 tarihinde Texsas'ta seminer verdim.

-- 2013 yılında CALIFORNIA'da seminer verdim.B- HAZIRLADIĞIM RAPORLARDAN BAZILARI.

- Devlet memurlarının özlük haklarındaki sosyal adaletsizlikler (Türkiye'de iken T.C Başbakanlık Devlet Personel Bsk'lığına sunmuştum).

- Sosyal güvenlik kurumlarının ( SSK--BAĞKUR- EMK SAND.) mevzuat farklılıkları ve sosyal adaletsizlikler. (SGK'ya sundum).

--- Göçmenlerin sorunları ve çözümleri ( Türkiye'ye sundum).

--Yurtdışı emeklilerin magduriyeti ve çözüm onerileri ( SGK ya sundum).C- VERDiĞiM SEMİNERLERDEN BAZILARI.

1- TURKİYE'DEKİ SEMİNERLERİM.

- Türkiye ile Batı ülkelerinin sosyal güvenlik sistemleri.

-- Kanada ya göçmen olarak nasil gelinir.


2- KANADA'DAKI SEMİNERLERİM .

- Kanada ve Amerika'nin sosyal güvenlik sistemleri.

- Türkiye-Kanada sosyal güvenlik anlaşmasının getirdiği haklar.

-- Yurtdışı emeklilik.

-- Yurtdışındaki Göçmenlerin gözardı ettikleri konular.D- KATILDIĞIM KURSLARDAN BAZILARI.

- Türkiye'deki ve Dunya'daki turizm örgütlenmesi.( IATA ).

- Kişisel gelişim ve beden dili.

- Hizmet (servis) sektöründe pazarlama teknikleri.
Saygılarımla,
Nuri Sansarlioğlu
Sosyal Güvenlik Danışmanı
Social Security Consultant


Tel: 1 647 343 6113 Fax: 1 647 343 6117
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.sosyal-guvenlik.com